faktoring

Útgefinn reikningur

Fjármögnum Allt að 90%

Þú færð greitt

Fyrir hverja?

Verktakar

A Faktoring hefur frá upphafi átt í góðu samstarfi við fjölda verktaka. Við kaupum útgefna reikninga frá verktökum sem geta þannig gefið verkkaupa lengri greiðslufrest. Einnig geta skilmálar verkkaupa verið allt að 60 dagar og því getur verið erfitt að brúa útlagðan kostnað s.s. laun og efniskostnað.

Heildsölur

A Faktoring aðstoðar heildverslanir við að auka greiðsluflæði í sínum rekstri. Greiðslufrestur viðskiptavina getur verið allt frá 30 dögum upp í 90 daga. Við kaupum reikninga frá heildsölum til söluaðila og þú færð reikninginn greiddan strax óháð greiðsluskilmálum söluaðila.

Inn/útflutningur

Við aðstoðum fyrirtæki í innflutningi við vörukaup ef búið er að gefa út reikning eða um hann hefur verið samið. Þetta getur komið sér vel fyrir fyrirtæki sem hafa náð sölu en vantar fjármagn til að geta keypt inn vöruna. Við þjónustum einnig íslensk fyrirtæki sem flytja út vörur. Í samstarfi við Euler Hermes þá getum við keypt reikninga á trausta erlenda greiðendur.

Útseld vinna

Við kaupum reikninga á útselda vinnu og þjónustu. Mörg stærri fyrirtæki sem kaupa þjónustu af fyrirtækjum eru með langan greiðslufrest, allt frá 30 dögum upp í 60 daga. A Faktoring kaupir útgefna reikninga og greiðir allt að 90% af heildarupphæð reikningsins strax. Með þessu þá getur fyrirtækið þitt notað fjármagnið í rekstrarkostnað eins og laun, leigu, tækjabúnað og fleira.

Við kaupum reikningA

Við kaupum reikninga sem þú hefur gefið út á viðskiptamann. Í stað þess að bíða eftir að hann verði greiddur þá kaupum við reikninginn og greiðum þér strax.

Án endurkröfu

Með faktoring án endurkröfu opnast fleiri fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki,. Fyrst og fremst er horft á greiðendur krafna en ekki seljendur

Allt að 90%

Við greiðum þér allt að 90% strax þannig að þú getur nýtt fjármagnið í þinn rekstur.

FAKTORING

Með faktoring eða reikningakaupum er átt við þau viðskipti þegar söluaðili vöru eða þjónustu selur útgefinn reikning til þriðja aðila (t.d. A-faktoring) og yfirleitt án endurkröfu (e. non-recourse). Með þessu fær viðkomandi fyrirtæki fjármagn strax sem að öðrum kosti hefði verið bundið þangað til það innheimtist á gjalddaga eða síðar.

Með faktoring án endurkröfu opnast fleiri fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki vegna þess að fyrst og fremst er horft á greiðendur krafna en ekki seljendur.

Faktoring veitir meðal annars möguleika á að greiða birgjum fyrr og ná fram hagstæðari innkaupum í formi staðgreiðslu.  Fjármagn losnar strax sem annars væri bundið í útistandandi kröfum. Faktoring veitir fyrirtækjum einnig tækifæri til vaxtar án frekari skuldsetningar eða eiginfjárskerðingar.

 

sPURNINGAR

hVAÐ ER FAKTORING?

Með faktoring eða reikningakaupum er átt við þau viðskipti þegar söluaðili vöru eða þjónustu selur útgefinn reikning (og kröfu samkvæmt honum) vegna vöru- eða þjónustukaupa til þriðja aðila (t.d. A Faktoring) og yfirleitt án endurkröfu (e. non-recourse). Með þessu fær viðkomandi fyrirtæki fjármagn strax sem að öðrum kosti hefði verið bundið þangað til það innheimtist á gjalddaga eða síðar.

hVERJIR ERU KOSTIR FAKTORING?

Faktoring veitir fyrirtækjum möguleika á að greiða birgjum fyrr og ná þannig fram hagstæðari innkaupum í formi staðgreiðslu. Í faktoring felast einnig ný tækifæri í fjármögnun fyrirtækja, aukið lánstraust, hagkvæmari rekstur og tímasparnaður. Þá bætir faktoring greiðsluflæði og dregur úr áhættu. Einnig fæst betri yfirsýn yfir viðskiptamenn. Þá má nefna að eigendur fyrirtækja þurfa ekki að leggja fram viðbótartryggingar í formi sjálfskuldarábyrgðar eða annarra trygginga heldur er eingöngu horft til gæða viðskiptakrafna.

HVERNIG GETUR FAKTORING HJÁLPAÐ FYRIRTÆKINU MÍNU?

Faktoring veitir fyrirtækjum tækifæri til vaxtar án frekari skuldsetningar eða eiginfjárskerðingar. Þá stuðlar faktoring að sterkara lánstrausti og aukinni hagkvæmni í rekstri. Jafnframt einfaldar faktoring bókhald og innheimtu krafna.

hEFUR FAKTORING ÁHRIF Á VIÐSKIPTASAMBANDð

Það á ekki að gera það, enda er þetta ein algengasta fjármögnunarleið fyrirtækja um allan heim. Faktoring hefur marga kosti umfram hefðbundna lánafyrirgreiðslu og getur meðal annars skilað fyrirtækjum aukinni hagkvæmni á mörgum sviðum. Þekking á faktoring á Íslandi hefur því miður verið frekar takmörkuð hingað til. Kaup á reikningum án endurkröfu hafa til dæmis lítið sem ekkert tíðkast hjá þeim sem hingað til hafa boðið upp á faktoringþjónustu. Nú hefur þetta tekið jákvæðum breytingum með tilkomu A Faktoring.

fYRIR HVERJA HENTAR FAKTORING?

Faktoring hentar sérstaklega vel fyrir ný fyrirtæki, fyrirtæki sem eru í miklum vexti, fyrirtæki með fáa en stóra viðskiptavini og fyrirtæki með sveiflukenndan rekstur eins og oft á við lítil og meðalstór íslensk fyrirtæki. Þá hentar Faktoring vel fyrir þau fyrirtæki sem eiga í erfiðleikum með að fá aukið lánsfé í bankakerfinu með stuttum fyrirvara.  Sama gildir um fyrirtæki sem vilja bæta greiðsluflæði og lánstraust.

 

hVERNIG SENDI ÉG REIKNINGA?

Þú kemur með þá til okkar okkar eða sendir á netfangið afaktoring@afaktoring.is

Hafðu samband

afaktoring@afaktoring.is
440 8380

Sundagarðar 2
104 Reykjavík