[rev_slider_vc alias=”itservice”]

Ný tækifæri í fjármögnun

Nú er hægt að fá greiðan aðgang að rekstrarfjármögnun án skuldsetningar eða endurkröfu.

Faktoring er ein algengasta leið fjármögnunar fyrirtækja í heiminum en hefur ekki staðið íslenskum fyrirtækjum til boða án endurkröfu fyrr en nú.

Bætt greiðsluflæði og minni áhætta

Tryggt og tafarlaust greiðsluflæði veitir aukin tækifæri til vaxtar. Aukin tækifæri verða til innkaupa með staðgreiðslu sem skila sér í lægri innkaupakostnaði og hafa þannig bein áhrif á rekstrarhagnað félagsins. Að auki er faktoring ekki lán sem þýðir að veðsetning eigna og sjálfskuldarábyrgðir er óþarfar.

Hagkvæmari rekstur og tímasparnaður.

Kostir þess að fjármagna sig með A Faktoring eru að fyrirtæki geta betur fjármagnað innkaup og rekstur án tafar. Betra sjóðstreymi þýðir hagkvæmari rekstur og tími sem áður fór í reikningaumsýslu nýtist betur í aðalstarfssemi.

UM A FAKTORING

A Faktoring er sjálfstætt íslenskt einkahlutafélag og leggur áherslu á óhæði í rekstri. Félagið er fyrsta íslenska fyrirtækið sem býður upp á faktoring (reikningakaup) án endurkröfu (e. non-recourse). Faktoring með þessum hætti er mjög algeng og vaxandi þjónusta erlendis, þar með talið á Norðurlöndunum.

Faktoring er eitt elsta form fjármögnunar fyrirtækja um allan heim.  Um er því að ræða rótgróna þjónustu og verður aðferðafræði A Faktoring með sambærilegum hætti og almennt þekkist.

Með faktoring án endurkröfu opnast fleiri fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki, til dæmis vegna þess að horft er fyrst og fremst á greiðendur krafna en ekki seljendur.

VIÐ ÞJÓNUM FYRIRTÆKJUM ÚR ÖLLUM GEIRUM ATVINNULÍFSINS

VIÐ VILJUM HEYRA FRÁ ÞÉR!